Momabcn

/disseny de carpeta i material informatiu (fitxes i quadríptic) sobre escola primària i secundària de Barcelona /diseño de carpeta y material informativo (fichas y cuadríptico) sobre escuela primaria y secundaria de Barcelona /projecte desenvolupat conjuntament amb l'estudi Momabcn /proyecto desarrollado conjuntamente con el estudio Momabcn

Graphic Design
Back to Top