Edicions del Periscopi

/disseny de la col·lecció d'assaig d'Edicions del Periscopi, maquetació dels llibres, disseny i direcció d'art de les cobertes /diseño de la colección de ensayo de Edicions del Periscopi, maquetación de los libros, diseño y dirección de arte de las cubiertas

Editorial Design
Back to Top