/SOBRE MI
Dissenyador gràfic i maquetista editorial. 
Per la meva passió pels llibres i per la trajectòria professional que he seguit, m'he especialitzat en disseny i en maquetació editorial. He treballat en tot tipus de projectes: des del desenvolupament gràfic partint de zero d'un projecte editorial al disseny d'un llibret, o des del plantejament dels paràmetres que defineixen el disseny dels interiors d'una col·lecció a la maquetació d'un títol.
Enfoco cada encàrrec com si fos únic, colze a colze amb el client, amb la voluntat d'oferir el millor resultat i amb la garantia dels anys d'experiència en el sector editorial.
/SOBRE MÍ
Soy diseñador gráfico y maquetador editorial.
Por mi pasión por los libros y por la trayectoria profesional que he seguido, me he especializado en diseño editorial y en maquetación de libros. He trabajado en toda clase de proyectos: desde el desarrollo gráfico partiendo de cero de un proyecto editorial al diseño de un folleto, o desde el planteamiento de los parámetros que definen el diseño de los interiores de una colección a la maquetación de un título. 
Enfoco cada encargo como si fuera único, codo a codo con el cliente, con la voluntad de ofrecer el mejor resultado y con la garantía de los años de experiencia en el sector editorial.

/CLIENTS
He treballat a, per o amb: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Editorial Océano, Edicions del Periscopi, Proa Espais, Editorial UOC, Enciclopèdia Catalana, Gremi de Llibreters de Catalunya, La Impossible Llibreters, La Temerària editorial, Llegir en català (Associació d'Editorials Independents), Momabcn, Concoco Comunicación, Octubre Teatral, Raig Verd/Rayo Verde Editorial, AstroRey editorial, Flowpress editorial, Altaya (Grupo Planeta), Nórdica editorial, entre d'altres. 
/CLIENTES
He trabajado en, para o con: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Editorial Océano, Edicions del Periscopi, Proa Espais, Editorial UOC, Enciclopèdia Catalana, Gremi de Llibreters de Catalunya, La Impossible Llibreters, La Temerària editorial, Llegir en català (Associació d'Editorials Independents), Momabcn, Concoco Comunicación, Octubre Teatral, Raig Verd/Rayo Verde Editorial, AstroRey editorial, Flowpress editorial, Altaya (Grupo Planeta), Nórdica editorial, entre otros. 
Back to Top