Edicions del Periscopi

/disseny i maquetació de les col·leccions de narrativa d'Edicions del Periscopi. Direcció d'art i maquetació de les cobertes, disseny i maquetació dels interiors /diseño y maquetación de las colecciones de narrativa de Edicions del Periscopi. Dirección de arte y maquetación de las cubiertas, diseño y maquetación de los interiores

Editorial Design
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració d'Agustín Comotto /ilustración de Agustín Comotto
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració de Mercè Iglesias i Alex Ferreiro /ilustración de Mercè Iglesias y Alex Ferreiro
/il·lustració d'Agustín Comotto /ilustración de Agustín Comotto
Back to Top